Personale Videbæk Brandvæsen

 
Hold 1      
   
Finn Madsen. Holdleder / Brandmand Carsten Pedersen. Brandmand  Henrik Jessen, Holdleder / Brandmand  Michael Ålbæk, Brandmand
       
Hold 2      
 
 
 
Bent Munksgaard, HL/Brandmand  Brian Laugesen, Brandmand  Jens Andersen, Brandmand  Per Meldgaard, Brandmand
 Hold 3      
 
 
     
 John Andersen. Brandstationsleder  Jens Jansen, Brandmand  Søren Jacobsen, Brandmand  
       
Hold 4      
   
 Jens Kr. Lynderup. Holdleder/Brandmand Anders Holbek. Brandmand  Peter Vennevold. Brandmand  
Videbæk Brandvæsen | Nygade 14, 6920 Videbæk