Personale Videbæk Brandvæsen

 
Hold 1      
   
Finn Madsen. Holdleder / Brandmand Carsten Pedersen. Brandmand  Henrik Jessen, Holdleder / Brandmand  
       
Hold 2      
 Bent Munksgaard. Holdleder/ Brandmand
 
Brian Laugesen, Brandmand
 Jens Andersen. Brandmand
 
 Hold 3      
 
 
     
 John Andersen. Brandstationsleder  Hans Jørgen Hansen. Brandmand  Gert Mikkelsen. Brandmand  
       
Hold 4      
 Jens Kr. Lynderup. Holdleder/Brandmand  Jens Jansen. Brandmand  Peter Vennevold. Brandmand  Anders Holbek. Brandmand
Videbæk Brandvæsen | Nygade 14, 6920 Videbæk